akshindubey

Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối Deutschland
10
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Greece
2112
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
4648
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Germany
1335
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
33387
26
127
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
2599
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối India
179
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối India
949
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
40522
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
34213
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
16459
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
13121
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối UK
9764
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Bangalore
1578
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
20615
0
42
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Netherlands
41085
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SWITZERLAND
30393
0
72
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối WORLD
112043
0
834
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Italy
4364
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
757
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MMFI
Percent of Stocks Above 50-Day Average
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ADDN
NYSE Advance Decline Difference
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MMTH
Percent of Stocks Above 200-Day Average
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư