averagetraderjoe123

Premium
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
United States
104
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
212
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Dominican Republic
1179
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13101
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Manchester, United Kingdom
134
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New York, USA
28808
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư