batruc2000

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSDT 40% | 2 ADAUSDT 20% | 1 ETHUSDT 20% | 1 AUDUSD 20% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư