blickiez

Về tôi NEWBIE HỌC TẬP VÀ LƯU TRỮ CHƯA CHẮC ĐÚNG, E CHỈ VẼ THỬ, SAU NÀY COI LẠI NÓ CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSD 10% | 2 AVAXUSDT 10% | 2 BTCUSDT 10% | 2 CAKEUSDT 5% | 1
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
2
3
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
1
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
221
123
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
546
273
27
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
193
49
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
116682
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
47177
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7943
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
128211
47
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
120910
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3408
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10048
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1357
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
46
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2015
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
687
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6848
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10640
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
158
95
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1246
484
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13941
1503
9788
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AVAXUSDT
AVAX / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư