blickiez

Về tôi NEWBIE HỌC TẬP VÀ LƯU TRỮ CHƯA CHẮC ĐÚNG, E CHỈ VẼ THỬ, SAU NÀY COI LẠI NÓ CÓ ĐÚNG HAY KHÔNG
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSD 10% | 2 AVAXUSDT 10% | 2 BTCUSDT 5% | 1 C98USDT 5% | 1
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
Lần xem cuối
0
0
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Hà Nội
222
119
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
387
217
27
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Việt Nam
183
48
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Samadhi
110491
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
37133
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7831
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
50402
33
148
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối WORLD
115787
0
834
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NOT FINANCIAL ADVICE
3300
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London, United Kingdom
9558
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1282
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
35
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1684
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Alpharetta, GA
672
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6114
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
13
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
California,USA
9331
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
154
91
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Việt Nam
1071
416
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
11405
1261
9709
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AVAXUSDT
AVAX / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư