blue16

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 50% | 2 GBPUSD 25% | 1 CHFJPY 25% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
52
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9447
820
1240
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
964
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10671
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9838
0
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10532
0
60
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
36230
0
117
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
31251
0
72
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6746
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
131
28
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
171
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3519
18
5024
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13975
1509
9788
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3607
85
4115
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
692
117
849
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
185
0
156
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
116913
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư