burgercrisis

Về tôi Just a new trader trying to learn as much as possible, seeking lambo and a copy of Aerosmiths "Permanent Vacation". My scripts are all open source, only condition is that you make yours public and open source as well and let me know what you did :)
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
9
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Johannesburg
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Iran
119
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
17
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
2526
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Toronto, Canada 🇨🇦
325
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
36578
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Cocos Islands
5837
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Everywhere
3583
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vermont
1036
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1638
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
16553
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Germany
1511
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
39
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6663
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9117
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
570
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
14635
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
43580
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
27582
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2139
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
15
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
QNTBTC
Quant / Bitcoin
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
QNTUSDT
QNT / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XTZ.D
Market Cap XTZ Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XMR.D
Market Cap XMR Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
WBTC.D
Market Cap WBTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
UNI.D
Market Cap UNI Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
THETA.D
Market Cap THETA Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SOL.D
Market Cap SOL Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
OTHERS.D
Market Cap Others Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MKR.D
Market Cap MKR Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MATIC.D
Market Cap MATIC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LTC.D
Market Cap LTC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LEO.D
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
KLAY.D
Market Cap KLAY Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
FTT.D
Market Cap FTT Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
FIL.D
Market Cap FIL Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ETC.D
Market Cap ETC Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DOT.D
Market Cap DOT Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
QNTETH
Quant / Ethereum
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
QNTUSD
QNT/USD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XRP.D
Market Cap XRP Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XLM.D
Market Cap XLM Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VET.D
Market Cap VET Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TRX.D
Market Cap TRX Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TFUEL.D
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SHIB.D
Market Cap SHIB Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NEO.D
Market Cap NEO Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MIOTA.D
Market Cap MIOTA Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LUNA.D
Market Cap LUNA Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LINK.D
Market Cap LINK Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
KSM.D
Market Cap KSM Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ICP.D
Market Cap ICP Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HEX.D
Market Cap HEX Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ETH.D
Market Cap ETH Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EOS.D
Market Cap EOS Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DOGE.D
Market Cap DOGE Dominance, % (CALCULATED BY TRADINGVIEW)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư