danieljames_capital

Về tôi Hi, You may see my charts here on TradingvView. I mostly chart patterns seeing the both possibilities of shorting and longing. marking them into the 2 possibilities and finding the least risk on each and potential for the reward.. If, then.
Đã tham gia New York, NY
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối Samadhi
110538
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5234
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
15
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
80424
0
51
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York, USA
28100
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối 👀 Artem Shevelev 🇺🇦
24639
0
147
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến United Kingdom
47105
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối WORLD
115807
0
834
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Saturn
11449
0
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Munich
3233
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư