dohungnd2007

Về tôi wave 1
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
33 % forex 67 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURJPY 33% | 1 FX_IDC:XAUUSD 33% | 1 OANDA:XAUUSD 33% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3849
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
955
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8350
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
48581
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8785
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3613
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11967
0
69
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
31164
0
72
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
35147
0
57
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
120922
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GOLD
GOLD (US$/OZ)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư