duchoc32

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
KSB 25% | 1 VIC 25% | 1 VNINDEX 25% | 1 VNB 25% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư