dudelydudeson

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Montreal, Canada
2914
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
4420
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8058
MITSUBISHI CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8001
ITOCHU CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8031
MITSUI & CO
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8053
SUMITOMO CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8002
MARUBENI CORP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư