dungnguyen.gkfx

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
67 % forex 33 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
AUDUSD 17% | 1 EURUSD 17% | 1 GBPUSD 17% | 1 XAUUSD 17% | 1
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
13744
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
3697
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
4741
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
13298
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
999
965
703
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
37368
0
198
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
27508
0
21
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến United States
9271
0
12
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối LEBANON
414
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6416
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Miami
114165
0
837
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE AND SHANGHAI
105107
0
225
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư