duongminhf1

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
43 % forex 14 % cổ phiếu 43 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURJPY 29% | 2 XAUUSD 29% | 2 HVN 14% | 1 NZDCAD 14% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
48212
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
48709
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5016
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4962
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
58721
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư