dxdiag

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
106868
0
843
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Nigeria
15110
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
36905
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối WORLD
113932
0
834
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
32139
0
117
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Netherlands
41435
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
37837
0
198
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2325
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
95170
0
1463
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
45308
0
179
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4409
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
47631
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1122
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2631
0
12
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư