gl44

Về tôi Trader (molto) dilettante
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
Italia
32
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Milano Italy
98
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1253
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Test
89
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IT10Y
Italy 10 Year Government Bonds Yield
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư