huan162

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
71 % forex 6 % tiền điện tử 6 % các chỉ báo 18 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
USDCAD 18% | 3 XAUUSD 18% | 3 GBPUSD 12% | 2 EURUSD 12% | 2
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
33139
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
1767
112
2743
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
1606
283
1880
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Helsinki, Finland
49054
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
37122
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
45735
0
179
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến SINGAPORE AND SHANGHAI
104824
0
225
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
97903
0
1457
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1857
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến WORLD
116870
0
834
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
42556
543
1803
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Admin
2674
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
12341
1354
9802
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Hà Nội
3147
392
3060
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7141
687
1217
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
10794
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Space
11327
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
69880
39
164
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Việt Nam
5540
1336
2936
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
1086
440
1635
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư