js1pxl1111

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
5
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
68264
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
32926
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
22823
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20435
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Sydney, Australia
8085
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
🇺🇦 Artem Shevelev
29621
0
147
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
42150
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Cupertino, CA
1575
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Seattle, WA USA
368
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
875
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Miami
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8023
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Los Alamitos
271
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Manhattan, NY, USA
6699
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11712
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
West Coat California
2438
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
326
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
33
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Dubai/Australia
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8697
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư