kEril_420

Pro+
Về tôi Hello everyone, my friends, I am studying at the university for a master's degree at the Faculty of Economics, my specialty is finance, that is, I am a financial analyst. I trade on the stock market 4 years, on the cryptocurrency market 2 years.
Đã tham gia Tokyo
I need a dollar
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
53606
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1517
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư