kanshi9x

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
12
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Việt Nam
5253
1148
2875
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Vietnam
3707
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Indonesia
937
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Trading World
16877
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Wall Street
4219
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Transilvania
603
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Moon
9038
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4789
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9259
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1416
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Hà Nội
3026
381
3015
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
62
39
68
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
625
83
620
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
271
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối hà nội
2357
180
1151
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Vietnam
42097
543
1806
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5819
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
234
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
57
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
31
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XVGBTC
XVG / Bitcoin (calculated by TradingView)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư