kimvanmuu

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
50 % forex 50 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
AUDUSD 50% | 1 XAUUSD 50% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
14212
1541
9782
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3152
932
41
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư