locnguyenddbrvt0

Đã tham gia
against the market
Phân bổ Thị trường
64 % forex 29 % tiền điện tử 7 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
CHFJPY 21% | 3 NZDCAD 21% | 3 BNBPERP 7% | 1 SOLUSDTPERP 7% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư