ngodunggcl

Pro+
Về tôi Phân tích các giao dịch hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt nam, Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi.
Đã tham gia
giaodichhanghoa.net - 0339.337.337
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
113
3
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư