ngomanegladwell586

Về tôi Forex trader 📉
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối
36
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Nigeria
202
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LONDON - UK
3613
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Germany
4844
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
18390
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
39987
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
42167
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Europe
9548
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
https://t.me/bitcoin_masters
7782
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
32013
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
34405
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Miami, Florida
1722
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5735
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13248
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Helsinki, Finland
32203
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7796
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
42069
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9124
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
32833
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Trading World
16371
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư