opsach

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối Austria/Germany
7573
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Malta
65047
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10095
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
35593
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
30151
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
🌎​
16309
0
78
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Thailand
178
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
414
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
51
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
48
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối central america
124
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
23271
0
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States, CT
13643
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến SWITZERLAND
30505
0
72
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE AND SHANGHAI
103362
0
228
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
5168
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
20651
0
42
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối EARTH
29941
0
351
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
31999
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
417
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XRPUSD
XRP / U.S. dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSD
Bitcoin / U.S. dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư