phamvanbien09

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
33 % forex 7 % tiền điện tử 7 % các chỉ báo 53 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 33% | 5 EURUSD 13% | 2 XTIUSD 13% | 2 AUDUSD 7% | 1
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9704
225
58
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
886
51
11
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
3974
1630
45
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
532
523
4
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư