phantruc060916

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BNBUSDT 40% | 2 ADAUSDT 20% | 1 DOTUSDT 20% | 1 MATICUSDT 20% | 1
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
312
201
7
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39
47
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
12962
1414
9803
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
51268
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Thành phố Đà Nẵng
2576
738
33
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7997
729
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư