phungkha

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Nigeria
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Florida
37
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
🇺🇦 Artem Shevelev
30810
0
147
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7992
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
66297
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Wherever there are potatoes
69
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
211
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10584
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
United Kingdom
2068
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
32
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Australia
24907
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1343
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9687
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
28750
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New Zealand
3840
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Wonderland
12147
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
16377
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
La Isla Bonita
1053
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
30
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
374
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
8508
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
43539
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư