ptktthucchien

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
60 % cổ phiếu 40 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
DJI 40% | 2 BID 20% | 1 VNM 20% | 1 VRE 20% | 1
687
374
828
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
14
14
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
687
374
828
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư