puzzledEagle17863

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
86 % forex 14 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
AUDJPY 29% | 4 EURUSD 21% | 3 EURCAD 14% | 2 USDCHF 7% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư