rifianno

Về tôi fibonacci power
Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
10
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến UAE
3322
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20086
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
42425
543
1803
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ukraine
68340
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
895
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
27488
0
21
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
33373
0
57
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối SINGAPORE AND SHANGHAI
103897
0
225
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Brazil
3103
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Switzerland
3266
0
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối London, UK
346
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Singapore
2907
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Denmark
8050
0
27
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom
47145
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
22
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Qatar
11983
0
69
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư