rt24rt

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối South Africa
160
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
27702
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2924
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
12484
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Shanghai
924
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Helsinki, Finland
39278
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Malta
66593
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ukraine
68223
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Ukraine, Khrakiv
426
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư