russik9

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối
8
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
98
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1019
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Россия
520
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
98
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Switzerland
3251
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Санкт-Петербург
40
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Telega https://t.me/ALGOTRON
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
483
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
13
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2915
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Россия
13121
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
249
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SIH2020
US DOLLAR-RUBLE FUTURES (MAR 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SIU2019
US DOLLAR-RUBLE FUTURES (SEP 2019)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BRM2019
BRENT OIL FUTURES (JUN 2019)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SIZ2019
US DOLLAR-RUBLE FUTURES (DEC 2019)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BRU2019
BRENT OIL FUTURES (SEP 2019)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SIM2019
US DOLLAR-RUBLE FUTURES (JUN 2019)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư