sandeepkreddy

Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối USA
40644
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
113
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HDFCBANK
HDFC BANK
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NIFTYU2020
S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NIFTY
NIFTY 50
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MUTHOOTFINU2020
MUTHOOT FINANCE FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
JSWSTEELU2020
JSW STEEL FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BHARTIARTLU2020
BHARTI AIRTEL FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SRTRANSFINU2020
SHRIRAM TRANSPORT FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ESCORTSU2020
ESCORTS FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ESCORTSV2020
ESCORTS FUTURES (OCT 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ACCU2020
ACC FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SRFU2020
SRF FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BAJFINANCEU2020
BAJAJ FINANCE FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TORNTPHARMU2020
TORRENT PHARM FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BIOCONU2020
BIOCON FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RELIANCEU2020
RELIANCE INDS FUTURES (SEP 2020)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ESCORTS
ESCORTS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư