sjurzalo

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Lần xem cuối
9
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
62
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MPCC
MPC CONTAIN SHIPS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ZAP
ZAPTEC AS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NAS
NORWEGIAN AIR SHUT
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SASNO
SAS AB
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MEDI
MEDISTIM ASA
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư