sonaansujacob

Pro
Đã tham gia
Người dùng vẫn chưa xuất bản ý tưởng nào
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
114
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
145
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
187
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3374
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3863
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9992
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3426
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14017
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
23056
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
23678
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
32242
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
82599
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
60395
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
6655
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
980
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1779
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1303
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
244
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10808
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
478
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PEL
PIRAMAL ENTERPRISE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
21STCENMGM
21ST CENTURY MANAG
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
USDTUSD
Tether USD / U. S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NAHARINDUS
NAHAR IND ENTERPRI
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IOSTUSD
IOST / US Dollar (calculated by TradingView)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IN1!
SGX NIFTY 50 INDEX FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ACCJ2021
ACC FUTURES (APR 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DABUR
DABUR INDIA LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
COPPERH2021
COPPER FUTURES (MAR 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PIDILITIND
PIDILITE INDUSTRIE
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BATAINDIAH2021
BATA INDIA FUTURES (MAR 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RELIANCEG2021
RELIANCE INDS FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
POWERGRIDG2021
POWER GRID CORP FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BALKRISIND
BALKRISHNA INDS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
INFYG2021
INFOSYS FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NATURALGASG2021
NATURAL GAS FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BATAINDIAG2021
BATA INDIA FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NICKELG2021
NICKEL FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DEN
DEN NETWORKS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ABBOTINDIA
ABBOTT INDIA LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SENSEX
S&P BSE SENSEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NIFTY
NIFTY 50
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BATAINDIA
BATA INDIA
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BERGEPAINTJ2021
BERGER PAINTS FUTURES (APR 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AUROPHARMAH2021
AUROBINDO PHARMA FUTURES (MAR 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AARTIINDH2021
AARTIIND FUTURES (MAR 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
INRH2021
USD/INR (USD) FUTURES (MAR 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PIDILITINDH2021
PIDILITE INDUSTRIE FUTURES (MAR 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ACCH2021
ACC FUTURES (MAR 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
EXIDEINDG2021
EXIDE INDUSTRIES FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GOLDPETAL1!
GOLD PETAL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
INFY
INFOSYS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NATURALGAS
Natural Gas
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
NIFTYG2021
S&P CNX NIFTY INDEX FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ICICIGIG2021
ICICIGI FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BALKRISINDG2021
BALKRISHNA INDS FUTURES (FEB 2021)
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư