steveday72

Về tôi Former entrepreneur, freelance programmer, background actor. Now disabled and unable to work a job. Trying to scratch some coin on Stocks & Crypto - while looking after a house-full of rescue cats.
Đã tham gia Texas, USA
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Italy
1230
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
34
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Sweden
1350
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Trading World
15661
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
New Zealand
2285
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
33810
26
127
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
13218
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CA, US
34435
0
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
40879
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư