tatthang1802

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
33 % hàng hóa 17 % forex 17 % các chỉ báo 33 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
OIL_CRUDE 17% | 1 EURUSD 17% | 1 SB1! 17% | 1 TRB1! 17% | 1
Lần xem cuối
13
9
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
21
11
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Viet Nam
967
260
308
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1029
142
632
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
6028
616
1171
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
721
168
479
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
44
28
110
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4173
223
2486
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Hà Nội
3034
381
3015
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Việt Nam
5258
1150
2875
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
1729
110
2737
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
2397
241
3371
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vietnam
3611
85
4151
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3487
18
5053
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
10990
1190
9695
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
2
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư