thangngu

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
XAUUSD 100% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
493
261
29
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5941
1546
2928
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2772
488
146
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10144
875
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
788
146
343
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1001
965
703
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
406
244
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1806
769
46
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10
17
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
5
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
676
235
16
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
96
9
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
54
15
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
210
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1272
252
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
34
7
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
82
51
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1596
520
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1333
517
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
288
319
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XAUUSD
Gold/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư