thanhhuaquoc112002

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
75 % forex 25 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURGBP 25% | 2 EURNZD 12% | 1 GBPCAD 12% | 1 EURJPY 12% | 1
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1245
484
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
678
282
8
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
546
275
27
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
39
48
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
329
178
34
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
9455
822
1240
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
84
36
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
151
96
16
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20670
0
42
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13986
1511
9788
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
33
40
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
17121
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3807
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
98518
0
1457
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
120948
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
13966
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
27574
0
21
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
29769
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3313
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1091
446
1635
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
GBPUSD
GBP/USD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư