thanhtri0706

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % cổ phiếu
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
FCN 33% | 1 VIB 33% | 1 VPB 33% | 1
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi người nào
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư