theanh3884

Pro+
Về tôi Tham gia thị trường tài chính 10 năm trải qua nhiều thăng trầm. Một bài học xương máu để thôi không bao giờ lặp lại trong tương lai: 1. Bỏ qua phân tích kỹ thuật 2. Bỏ qua chất xúc tác dẫn đến biến động giá 3. Quản trị vốn một cách tùy tiện
Đã tham gia Vietnam
Thị trường không có chỗ cho sự cẩu thả và lười biếng!
Phân bổ Thị trường
54 % tiền điện tử 25 % forex 4 % các chỉ báo 17 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSD 12% | 3 XAUUSD 12% | 3 TRXPERP 8% | 2 GBPUSD 8% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Huynhhoangnam2629@gmail.com
0
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối los Angeles California
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3502
18
5039
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
12602
1385
9796
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến United Kingdom
47540
0
93
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
35653
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
28164
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
38057
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
16973
0
78
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Russia
98125
0
1457
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Vietnam
451
543
76
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
978
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
29969
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
65422
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
19575
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
57453
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ETHUSDT
Ethereum / Tether USD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
ETHUSDT
Ethereum / TetherUS
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư