thecuongnguyen

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
50 % tiền điện tử 50 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
BTCUSD 50% | 1 XAUUSD 50% | 1
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
7
15
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5800
1465
2928
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
20
48
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
451
327
4
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
370
198
7
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
763
790
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3448
421
3161
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2
1
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
34
42
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11
27
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
89
59
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
107
56
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
5
5
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2011
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
17
61
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
115
155
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2734
814
38
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DXY
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XAUUSD
Gold/U.S. Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư