tradermefch

Về tôi Arquitecto y Trader de Forex, especialista en EUR/USD.
Đã tham gia Cuba
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Argentina
5655
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3089
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United Kingdom
1095
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Cyprus
16086
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2547
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3618
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
4842
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Helsinki, Finland
48524
0
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Toronto, Canada
13961
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Indonesia
8423
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến Sweden
194
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Israel
3138
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New York City
68701
39
164
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Argentina
2440
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
21174
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
San Francisco, California
4100
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến SEATTLE
1285
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
682
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2946
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DXY
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BTCUSD
Bitcoin / U.S. dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư