tradinggold2019

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
33 % forex 67 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 33% | 1 NATGASUSD 33% | 1 USOIL 33% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
14769
1625
9752
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10345
930
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
321
93
4
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
134
259
3
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
325615
53
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3
3
1
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
24
112
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
71
58
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1233
452
18
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
390
233
17
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
464
175
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
2488
1423
14
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
139
199
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
421
657
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư