tranthanh_bka

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
OKX:ETHUSDT.P 60% | 3 BINANCE:ETHUSDT.P 20% | 1 BTCUSDT.P 20% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư