victorthaifx

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
50 % forex 50 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
EURUSD 50% | 1 XAUUSD 50% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư