vivithao123

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
100 % forex
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
GBPUSD 67% | 2 GBPJPY 33% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Saigon
420
72
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Vietnam
3600
85
4115
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Người dùng không theo dõi mã nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư