wendy-tsai

Về tôi ACY Securities
Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
38 % các chỉ báo 24 % forex 14 % hàng hóa 24 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
AU200 14% | 3 WTI1! 10% | 2 XAUUSD 10% | 2 USDJPY 10% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14771
1625
9752
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10348
931
1234
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
3590
1232
44
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
325909
53
175
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
86
62
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1286
256
10
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
674
282
8
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
213
430
9
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1428
567
6
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư