zAngus

Về tôi Like to buy momentum stocks after a pullback with signs of recovery.
Đã tham gia Sydney, Australia supertrail.io
ENGLISH language moderator. Momentum Trend Trader. Creator of the SuperTrail Trailing Stop Loss Indicator - https://www.Supertrail.io
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Lần xem cuối iran , tehran
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối OBOSI , ANAMBRA
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Glasgow
18
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
8
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
11
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Miami 🇺🇲
2
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
6
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
228
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối New Delhi, India
7395
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
214
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
4708
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối USA
55492
0
15
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
76
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
34
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Vancouver, Canada
19798
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Austin, TX
1153
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
649
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến United States
12899
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
294
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
82
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
143
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
39
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
California, USA
2661
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
7179
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BFG
BELL FINANCIAL GROUP LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
HE8
HELIOS ENERGY LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TER
TERRACOM LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
LVT
LIVETILES LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AVH
AVITA MEDICAL INC.
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RGS
REGENEUS LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
TAP
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SNL
SUPPLY NETWORK LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IFM
INFOMEDIA LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VAN
VANGO MINING LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
KFE
KOGI IRON LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BID
BILL IDENTITY LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
IVX
INVION LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
DYL
DEEP YELLOW LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MRN
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
AVL
AUSTRALIAN VANADIUM LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RNO
RHINOMED LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
MYX
MAYNE PHARMA GROUP LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
VRS
VERIS LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
PPK
PPK GROUP LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
BUX
BUXTON RESOURCES LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
SHO
SPORTSHERO LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
CAG
CAPE RANGE LTD
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
KRL
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
RMS
RAMELIUS RESOURCES LIMITED
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư