zurvan7

Đã tham gia
Không có ý tưởng ở đây, nhưng có các ý tưởng ở các phiên bản địa phương khác của TradingView
Người dùng không có người theo dõi nào
Trực tuyến UK
582
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Malta
68710
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Australia
153
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
57062
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
United States
3097
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
23
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
947
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10018
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối United States
37109
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
23483
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Mayfair & France
10193
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Still EARTH
34105
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
47443
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Los Angeles, California
1098
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
29361
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
45738
0
179
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
38928
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối
3186
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Lần xem cuối Gujarat
38419
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
XAUUSD
Gold vs United States Dollar
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư