zxzxzx_33

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
CRVUSDT 25% | 1 VC2 25% | 1 MSFT 25% | 1 RHI 25% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư