zxzxzx_33

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
CRVUSDT 25% | 1 VC2 25% | 1 MSFT 25% | 1 RHI 25% | 1
Người dùng không có người theo dõi nào
Người dùng không theo dõi người nào
VNINDEX
VIETNAM INDEX
Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư